Ikona Sygnanet

Bezpieczny kanał zgłaszającego

sygnanet.pl/mzk

Opisz szczegółowo zdarzenie lub problem, z którym chciałbyś nas zapoznać.

Przy pomocy tego kanału można zgłosić następujące naruszenia:

1) naruszenia praw człowieka stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności osobistej; 2) naruszenia stwarzające lub mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa środowiska; 3) naruszenia zasad przestrzegania ochrony prywatności i danych osobowych; 4) naruszenia zasad przestrzegania bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 5) naruszenia zasad i etyki w zamówieniach publicznych; 6) naruszenie obowiązków publicznoprawnych, w tym podatkowych; 7) działania o charakterze korupcyjnym; 8) działania zmierzające do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w pkt. od 1-7.

Załączniki

  • Brak załączników

Twoje zgłoszenie zostanie zaszyfrowane i przekazane bezpiecznie do odbiorcy (osoby wyznaczonej w naszej firmie).

Potrzebujesz więcej informacji w temacie zgłaszania nieprawidłowości i ochrony zgłaszających? Zapoznaj się z zasadami zgłoszeń w naszej firmie.

Jeśli chcesz uzyskać inne informacje na temat sygnalizowania, wejdź na pomocdlasygnalisty.pl. Na tej stronie możesz także otrzymać wstępną, darmową poradę prawną w sprawie zgłoszenia.