Ikona Sygnanet

Bezpieczny kanał sygnalisty

sygnanet.pl/szpitalzachodni

Opisz szczegółowo zdarzenie lub problem, z którym chciałbyś nas zapoznać.

Dane osoby zgłaszającej naruszenie prawa Unii (Sygnalisty)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11, telefon: +48 22 755 91 12, e-mail: sekretariat@szpitalzachodni.pl, zwany dalej Administratorem. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją przysługujących Pani/Panu w tym zakresie praw, drogą mailową, pisząc na adres: iod@szpitalzachodni.pl, drogą listowną, pisząc na adres siedziby Administratora lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 663 307 507. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń naruszeń prawa Unii. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w w/w celach jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i obsługi zgłoszeń, w tym realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Administrator przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane narusza przepisy, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

Załączniki

  • Brak załączników

Twoje zgłoszenie zostanie zaszyfrowane i przekazane bezpiecznie do odbiorcy (osoby wyznaczonej w naszej firmie).

Potrzebujesz więcej informacji w temacie zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów? Zapoznaj się z zasadami zgłoszeń w naszej firmie.

Jeśli chcesz uzyskać inne informacje na temat sygnalizowania, wejdź na pomocdlasygnalisty.pl. Na tej stronie możesz także otrzymać wstępną, darmową poradę prawną w sprawie zgłoszenia.