Ikona Sygnanet

Bezpieczny kanał zgłaszającego

Opisz szczegółowo zdarzenie lub problem, z którym chciałbyś nas zapoznać.

Dane sygnalisty

Zaznaczenie okienka stanowi o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w związku z dokonywanym zgłoszeniem. Przed zaznaczeniem należy zapoznać się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zamieszonej pod linkiem poniżej. Zaznaczenie to jest dobrowolne, przy czym brak wyrażenia tej zgody spowoduje brak możliwości dokonania zgłoszenia.

Załączniki

  • Brak załączników

Twoje zgłoszenie zostanie zaszyfrowane i przekazane bezpiecznie do odbiorcy (osoby wyznaczonej w naszej firmie).

Potrzebujesz więcej informacji w temacie zgłaszania nieprawidłowości i ochrony zgłaszających? Zapoznaj się z zasadami zgłoszeń w naszej firmie.

Jeśli chcesz uzyskać inne informacje na temat sygnalizowania, wejdź na pomocdlasygnalisty.pl. Na tej stronie możesz także otrzymać wstępną, darmową poradę prawną w sprawie zgłoszenia.